آزمون مصاحبه زبان انگلیسی -  چهار شنبه 29 آذر 1396 ساعت 13:45
اطلاعیه شماره 18 آزمون جامع مرداد 96 -  پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت 16:52
اطلاعیه شماره 17 آزمون جامع مرداد 96 -  سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 9:45
اطلاعیه شماره 15 آزمون جامع مرداد 96 -  دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 16:32
اطلاعیه شماره 14 آزمون جامع مرداد 96 -  چهار شنبه 11 مرداد 1396 ساعت 7:35
خدمات الکترونیک
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق