تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت 14:59
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم  -  شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 14:17
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  سه شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 14:45
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  شنبه 29 اردیبهشت 1397 ساعت 13:47
دریافت کارنامه آزمون -  دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ساعت 13:47
اعلام نمرات آزمون جامع گردشگری مورخ بهمن 1396 -  دوشنبه 20 فروردین 1397 ساعت 12:13
اعلام نتایج آزمون مصاحبه زبان انگلیسی -  شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:55
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی -  چهار شنبه 29 آذر 1396 ساعت 13:45
آموزش گردشگری > بازگشت

 تا      


تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداریاطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت 14:59

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداریاطلاعیه      مصطفی عاشوری       شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 14:17
اطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 14:45

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری و گردشگریاطلاعیه      مصطفی عاشوری       شنبه 29 اردیبهشت 1397 ساعت 13:47

دریافت کارنامه آزمون

دریافت کارنامه آزمون جامع گردشگری مورخ بهمن ماه 1396اطلاعیه      مصطفی عاشوری       دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ساعت 13:47

اعلام نمرات آزمون جامع گردشگری مورخ بهمن 1396

جهت مشاهده نمرات آزمون جامع گردشگری مورخ بهمن 1396اطلاعیه      مصطفی عاشوری       دوشنبه 20 فروردین 1397 ساعت 12:13

اعلام نتایج آزمون مصاحبه زبان انگلیسی

نتایج آزمون مصاحبه زبان انگلیسی دی ماه 1396اطلاعیه      مصطفی عاشوری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:55

اعلام نتایج آزمون مصاحبه غیر انگلیسی زبانان

اعلام نتایج آزمون مصاحبه غیر انگلیسی زباناناطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 3 بهمن 1396 ساعت 13:6

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام آزمون جامع بهمن 1396

با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون جامع پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری بطور همزمان در......اطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 3 بهمن 1396 ساعت 12:41

آزمون مصاحبه زبان انگلیسی

آزمون مصاحبه زبان انگلیسی فراگیران دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی ، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ، طبیعت گردی و ژئوتوریسم مورخ دی ماه 96 .....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       چهار شنبه 29 آذر 1396 ساعت 13:45

آزمون مصاحبه فراگیران غیر انگلیسی آذر ماه 96

برنامه آزمون مصاحبه فراگیران غیر انگلیسی ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 12:2

اطلاعیه شماره 18 آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره 18 آزمون جامع مرداد 96 بدین وسیله موارد تخلف در حین برگزاری آزمون جامع گردشگری به شرح ذیل به اطلاع فراگیران محترم می رساند :اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:58

اطلاعیه شماره 17 آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره 17 آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:58

اطلاعیه شماره 15 آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره 15 آزمون جامع مرداد 96 با توجه به درخواست مکرر فراگیران و با موافقت مدیر کل محترم دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازماناطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:57

نظر به اعلام نتایج آزمون مصاحبه زبان انگلیسی خرداد ماه 1396

فراگیران محترمی که نتیجه آنها به موسسه اعلام نگردیده است می توانند از امروز مورخ چهار شنبه 1396/05/11 با شماره های ذیل تماس گرفته و موضوع را جهت انعکاس به سازمان اعلام نمایند.اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:56

اطلاعیه شماره 14 آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره 14 آزمون جامع مرداد 96 مهلت رفع نقص و پرداخت وجه از امروز چهارشنبه مورخ 1396/05/11ساعت 8 لغایت 14 تمدید گردید.اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:56

نتایج آزمون مصاحبه زبان انگلیسی خرداد ماه 1396 اعلام گردید

نتایج آزمون مصاحبه زبان انگلیسی خرداد ماه 1396 اعلام گردیداطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:55

اطلاعیه شماره دوازده آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره دوازده آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:55

اطلاعیه شماره یازده آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره یازده آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:54

اطلاعیه شماره ده آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره ده آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:54

اطلاعیه شماره نه آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره نه آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:54

اطلاعیه شماره هشت آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره هشت آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:53

اطلاعیه شماره هفت آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره هفت آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:53

اطلاعیه شماره شش آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره شش آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:51

اطلاعیه شماره پنج آزمون جامع مرداد 96

اطلاعیه شماره پنج آزمون جامع مرداد 96اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 11:50
خدمات الکترونیک
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق