تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 9:8
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  چهار شنبه 30 آبان 1397 ساعت 12:23
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 8:54
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 8:16
آموزش گردشگری > بازگشت

 تا      


تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری و گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 9:8

برگزاری سمینار آموزشی توانمند سازی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی

سمینار آموزشی ویژه مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی در سال جاری .....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 12:41

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدا یک گواهینامه دائم فراگیر محترم دوره گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       چهار شنبه 30 آبان 1397 ساعت 12:23

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 8:54

حذف تک ماده درس زبانهای خارجی از آزمون جامع بهمن 97

با سلام و احترام ؛ بدین وسیله به اطلاع می رساند : با عنایت به اهمیت تسلّط فراگیران دوره های آموزش کوتاه مدت گردشگری ( راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، طبیعت گردی و زمین گردشگری (ژئوتوریسم) به "زبان های خارجی".......اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 10:48

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 8:16

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:42

برگزاری سمینار آموزشی تکنیک های بازاریابی و فروش بسته های سفر

سمینار آموزشی تکنیک های بازاریابی و فروش بسته های سفر با تاکید بر بازاریابی الکترونیک ویژه دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:39

انجام مصاحبه زبان انگلیسی طبق روال گذشته

با سلام بدین وسیله به اطلاع می رساند مصاحبه زبان انگلیسی طبق روال گذشته......اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:39

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های گردشگری موسسه آموزشی....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:38

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام ؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:37

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:37

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره هتلداری موسسه دانش پژوهان خراسان....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:36

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های گردشگری و هتلداری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:36

اعلام نتایج آزمون جامع مرداد 1397

نتایج آزمون جامع گردشگری مورخ مرداد ماه 1397از امروز دوشنبه....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری       سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:35

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ بدین وسیله به اطلاع می رساند تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:38

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های گردشگری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:38

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام ؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:37

اطلاعیه شماره 6 آزمون جامع مرداد 97

دریافت کارت ورود به جلسه آزموناطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:35
اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:34

اطلاعیه شماره 4 آزمون جامع مرداد 97

دریافت کارت ورود به جلسهاطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:34

اطلاعیه شماره 3 آزمون جامع مرداد 97

جهت واریز وجه شرکت در آزمون....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:30
اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:29

اطلاعیه شماره یک آزمون جامع مرداد 97

تمدید زمان ثبت نام آزمون جامعاطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:29

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام ؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:28
خدمات الکترونیک
قوانین و مقررات
- آیین‌ نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها     - شیوه نامه درجه بندی تأسیسات گردشگری
- آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی   - ضوابط معماری و ساختمانی مهمان پذیر   - ضوابط معماری و ساختمانی هتل   
- فرم امتیازبندی صلاحیت حرفه ای متقاضیان بند ب (خراسان رضوی   - ضوابط معماری و ساختمانی واحدهای پذیرایی میان راهی   - شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق
- مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري   - دستورالعمل اجرای شیوه نامه خانه مسافر برای شهر مشهد   - نحوه صدور مجوز اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی
- شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جایزه صادراتی   - قانون ممنوعیت عرضه محصولات دخانی   - دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تأسیسات گردشگری
- قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی   - دستورالعمل محاسبه تعرفه آب و برق تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی   - منشور حقوق گردشگر
- شرح وظایف مدیران فنی   - مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی   - مقررات نحوه تعیین تعرفه های ارزیابی طرح تطبیق تأسیسا گردشگری
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق