تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 9:8
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  چهار شنبه 30 آبان 1397 ساعت 12:23
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 8:54
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 8:16
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  شنبه 21 مهر 1397 ساعت 8:38
انجام مصاحبه زبان انگلیسی طبق روال گذشته -  سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 11:5
تحویل گواهینامه های آموزشی دائم -  سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 10:30
آموزش گردشگری > بازگشت

 تا      


تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری و گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 9:8

برگزاری سمینار آموزشی توانمند سازی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی

سمینار آموزشی ویژه مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی در سال جاری .....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 12:41

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدا یک گواهینامه دائم فراگیر محترم دوره گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       چهار شنبه 30 آبان 1397 ساعت 12:23

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 8:54

حذف تک ماده درس زبانهای خارجی از آزمون جامع بهمن 97

با سلام و احترام ؛ بدین وسیله به اطلاع می رساند : با عنایت به اهمیت تسلّط فراگیران دوره های آموزش کوتاه مدت گردشگری ( راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، طبیعت گردی و زمین گردشگری (ژئوتوریسم) به "زبان های خارجی".......اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 10:48

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 8:16

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       شنبه 21 مهر 1397 ساعت 8:38

برگزاری سمینار آموزشی تکنیک های بازاریابی و فروش بسته های سفر

سمینار آموزشی تکنیک های بازاریابی و فروش بسته های سفر با تاکید بر بازاریابی الکترونیک ویژه دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 13:2

انجام مصاحبه زبان انگلیسی طبق روال گذشته

با سلام بدین وسیله به اطلاع می رساند مصاحبه زبان انگلیسی طبق روال گذشته......اطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 11:5

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره های گردشگری موسسه آموزشی....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 10:30

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام ؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       چهار شنبه 21 شهریور 1397 ساعت 14:7

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره گردشگری موسسه آموزشی ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت 11:55

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی گواهینامه دائم فراگیران محترم دوره هتلداری موسسه دانش پژوهان خراسان....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       شنبه 17 شهریور 1397 ساعت 13:48

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های گردشگری و هتلداری ....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 13:28

اعلام نتایج آزمون جامع مرداد 1397

نتایج آزمون جامع گردشگری مورخ مرداد ماه 1397از امروز دوشنبه....اطلاعیه      مصطفی عاشوری       دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 10:43

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ بدین وسیله به اطلاع می رساند تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:38

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام و احترام؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های گردشگری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:38

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام ؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:37

اطلاعیه شماره 6 آزمون جامع مرداد 97

دریافت کارت ورود به جلسه آزموناطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:35
اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:34

اطلاعیه شماره 4 آزمون جامع مرداد 97

دریافت کارت ورود به جلسهاطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:34

اطلاعیه شماره 3 آزمون جامع مرداد 97

جهت واریز وجه شرکت در آزمون....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:30
اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:29

اطلاعیه شماره یک آزمون جامع مرداد 97

تمدید زمان ثبت نام آزمون جامعاطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:29

تحویل گواهینامه های آموزشی دائم

با سلام ؛ تعدادی از گواهینامه های دائم فراگیران محترم دوره های هتلداری ....اطلاعیه      مدیر سایت گردشگری گردشگری       یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 10:28
خدمات الکترونیک
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق