• نمونه قرارداد تورها و فرم ها
    
  نمونه قرارداد تورها نمونه فرم ها
                                 
  قرارداد گشت داخلی


  نامه قراردادهای داخلی


  قرارداد گشت خارجی
               
  تعهدنامه عدم اشتغال مدیر فنی بند ب
  گواهی سابقه کار
     
     

   


لینک های مستقیم
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق