• نمونه قرارداد تورها و فرم ها
    
  نمونه قرارداد تورها نمونه فرم ها
                                 
  قرارداد گشت داخلی


  نامه قراردادهای داخلی


     
  قرارداد گشت خارجی
     
     
               
  تعهدنامه عدم اشتغال مدیر فنی بند ب
     
  گواهی سابقه کار
     
     

   

لینک های مستقیم
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق