•  

          تلفن مستقيم دفتر آموزش: 37280919-051

  توضيحات:   

  1. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي (321 ساعت) كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري .
  2. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي  (483 ساعت) كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري .
  3. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره راهنمايان طبیعت گردی  (387 ساعت ) كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري .
  4. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره راهنمايان زمین گردشگری (ژئوتوریسم)  (374 ساعت) كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري .
  5. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره مدیریت تخصصی هتل (112 ساعت) كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري .
  6. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره مديريت هتلداري (174 ساعت) ديپلم مورد تآييد وزارت آموزش و پرورش .    
  7. حداقل مدرك تحصيلي جهت ورود به دوره آشپزی عمومی  (220 ساعت) ديپلم مورد تآييد وزارت آموزش و پرورش .   

   
لینک های مستقیم
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق