• اقامتگاه های بوم گردی خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
   

  لینک تصاویر سال تاسيس جمع اتاق جمع تخت آدرس تلفن همراه بهره بردار نام بهره بردار نام واحد رديف نام شهرستان
  کلیک کنید 1398 5 25 باخرز- روستاي ارزنه -نزديک آبشار   09159289185 سميه ساروني بابا اکبر 1 باخرز
  کلیک کنید 1396 6 62 بجستان - روستاي مزار 05156653656 09153751376 طاهره رقيبي مزار آصف 2 بجستان
  1397 6 30 شهرستان بجستان- حاشيه کمربندي روستاي احمد اباد 56525804 09159360854 معصومه محمودزاده ملا علي 3
  1397 11 50 بجستان- روستاي فخراباد- نبش شهيد اميري 4 051-56573642 09159966603 آذر دليري اميري فخراباد 4
  1398 5 35 شهرستان بجستان- بخش مرکزي روستاي جزين 56563245 09155335680 شهربانو کيميائي کيميائي 5
  کلیک کنید 1395 8 32 بردسکن- روستاي کبودان - قلعه نو کوچه پشت مسجد 55523296  9159322410 جواد يوسفي سبني 6 بردسکن
  1397 6 31 بردسکن- روستاي کبودان- کوچه بالا پشت قلعه 05155523214 09385829225 وحيد غلام نژاد بي بي بانو 7
  1396 7 40 بردسکن- روستاي کبودان کوچه سربالا   9302205848 بهزاد اميري سرکمر 8
  1397 6 29 بردسکن - روستاي درونه - خ شهدا -روبروي استخر آب 05155573737 09153336879 سميه عيسائي ميرزاغلامحسين خان 9
  1399 6 22 بردسکن- روستاي حطيطه- خيابان شهدا- نبش شهدا 10   09357367511 معصومه وطن دوست کهکشان کوير 10
  1399 5 4 بردسکن - روستاي باب الحکم خيابان  امام رضا 9   09155317226 محمد خاکشور عاليه بيگم 11
  کلیک کنید 1396 6 40 روستاي کنک راه بز محله هشيمون 34363464  09153000543 محمدحسن حسين پور کنگ کهن 1 12 بينالود
  1397 4 24  بينالود- روستاي خانرود- کوي شهيد نريمان- پلاک 192   09151574988 غلامرضا بهشتي باراب 13
  1398 4 28 بينالود-طرقبه روستاي کنگ محل سرکمر   09153009524 پارسا پهلوان ايوان کنگ 14
  1396 5 21 بينالود- نرسيده به شانديز- امام رضا 11- حصار سرخ- ميدان انقلاب 05134323075  09153524556 حميد منسوخي ماژان 15
  1397 8 48 روستاي کنگ - محله هشيمون 34363545 09153000543 محمدحسن حسين پور کنگ کهن 2 16
  1398 4 26 بينالود- روستاي ابرده عليا- ميلاد 8 - کوچه دوم - سمت چپ 34283869 09153093762 محمد باقري آوردگاه 17
  1398 6 11 بينالود - روستاي جاغرق- نبش جاغرق 23 05134253318 09155009183 غلامرضا باغدار جاغرق پاچنار جاغرق 18
  1398 5 33 شهرستان بينالود- شهر طرقبه- روستاي نقندر 051342273482 09153168237 زهرا بژنگي نقندر آق بج دده 19
  1399 4 12 بينالود- دهستان جاغرق - روستاي کنگ محله سرکمر   09373855332 عباس مهرآرا عمارت مهر 20
  1399 9 91  بينالود- ابتداي جاده شانديز- بلوار فرمانيه 2/2   09151156106 علي اکبر کردستاني شرق راشا شرق 21
  1399 3 36 شهرستان بينالود - روستاي  کنگ (بالا ده) 05134363406 09158929629 حسين حماميان بالا ده 22
  1399 5 28 بينالود - شهرطرقبه - ميدان شهدا خيابان قائم - قائم 1 - نبش شهيد سليمان زاده 3 05134222264 09158086001 جواد عابد خراساني عمارت سليمان 23
  1399 12 56 شهرستان بينالود- شهرطرقبه - جاده ناصر ياسر- بعد از حصار مايان بالا- بعد از مسجد جامع مقابل آسياب آبي   09153176724 عباس طالبي دره ارغوان 24
  1399 4 15 بينالود- شانديز- ميدان امام خميني- سمت راست- خيابان غفاري- آزادي 12 04282695  0915317345 حسن چناري شانديز برج شانديز 25
  کلیک کنید 1398 4 30 تايباد - روستاي پشته 05154544380 09378102643 صلاح الدين جامي درجه 26 تايباد
  کلیک کنید 1398 7 28 تربت جام روستاي بزد   09151262748 رشيد ممتاز کوشککي آفر 27 تربت جام
  کلیک کنید 1397 15 45 تربت حيدريه - روستاي بکاول 05152423352 09392934638 برات الله کامل کامل 28 تربت حيدريه
  1397 6 20 تربت حيدريه بلوار بهشتي بهشتي 5 بعد از پل 52271532 09155029459 محمد رضا کرماني تهمينه 29
  1398 10 61 شهرستان تربت حيدريه روستاي صنوبر وحدت 15 051243358 09151303723 محمدحسين رستمي همايون شهر 30
  1398 4 11 شهرستان  تربت حيدريه روستاي بسک   09159326235 فاطمه روستا طلاي سفيد 31
  1398 6 15 شهرستان تربت حيدريه - روستاي بيسقفيزن   09151308200 محمد آزادي سناگل 32
  1398 9 39 شهرستان تربت حيدريه بخش بايگ روستاي رود معجن 05153563299 09153000242 حسين نيکو عقيده خوش نشين 33
  1399 4 13 تربت حيدريه -بخش بايگ روستايسرخ آباد فردوسي 6 5138911244 09158082674 بي بي مرضيه موسوي پور خانه خاطره ها 34
  1399 7 18 شهرستان تربت حيدريه- بخش مرکزي روستاي سيوکي   09120514356 بهروز کوکبي سيوکي ستاره شب 35
    1399 3 34 جغتاي- کيلومتر 3 شهرستان جغتاي - نرسيده به روستاي گفت 5145623850 09155728001 زهرا سپهري آت سيل 36 جغتاي
  کلیک کنید 1396 5 25 جوين- روستاي رازي- محله بحرآباد- خميني 49 - کوچه بوم گردي 45263514 09155747324 محمد بهرابادي حمويه 37 جوين
  کلیک کنید 1395 12 49 چناران- بخش رادکان - کوچه ارگ انتهاي کوچه 05146133383 09151223247 صادق کاظميان ارگ رادکان 38 چناران
  1397 6 37  چناران- بخش رادکان -کوچه ارگ -فرعي اول سمت راست    09155119963 سيد احمد کاظمي کهندژ رادکان 39
  1398 8 35 شهرستان چناران- بخش رادکان-انتهاي نظام الملک 3    09159792797 مجتبي مرادي عمارت ورجاوند 40
  1398 7 25 چناران روستاي بقمچ-منطقه گرمه گوچه شهيدان شريعت 05146163327  09153064171 محمد شريعت حاج بابا 41
  1398 4 16 شهرستان چناران- بخش رادکان - کوچه نظام الملک 3 05138438829 09124479171 حسين کاظميان رادک 42
  1399 4 13 شهرستان چناران- بخش رادکان کوچه ارگ   09152610424 حميد مولايي ريزه گل 43
  کلیک کنید 1396 3 18 خليل آباد روستاي جعفر آباد امام رضا20   09392624244 فاطمه حسين زاده اشنو 44 خليل آباد
  1398 6 30 خليل آباد-روستاي نصر آباد -خيابان امام حسين 20    09159304384 مريم مالداران خاله خورشيد 45
  1398 8 40 خليل آباد-شهر کندر-خيابان کشاورز    09017672975 عصمت محمدپور کندر کهن 46
  کلیک کنید 1395 8 40 خواف- خرگرد- کوچه مدرسه غياثيه - روبروي مدرسه 5154224189 09158322624 علي احمد سرخوش رودي غياثيه 47 خواف
  1395 5 27 خواف- نشتيفان- جنب پارک گردشگري- مقابل اسبادهاي بادي 54163327 9153316208  عبدالحق پوريعقوب پوريعقوب 48
  1395 9 44 خواف - خيابان 72تن 36 - ضلع جنوبي اداره ميراث فرهنگي   9158322624 علي احمد سرخوش فصيح 49
  1396 6 30 شهرستان خواف -شهر خواف خيابان شهاب شهاب 6    09154117424 محمد امين نباتي ميراحمد خوافي 50
  1397 8 48 خواف شهر نشتيفان خيابان بهارستان 05154163332 09154116494 زيبا صحرانورد شميرون 51
  1398 5 30 خواف- روستاي خرگرد- ميلان مسجد جامع 05154343481  09154716003 علي خاکباز خاتون 52
  1399 7 18 خواف - شهرسنگان خيابان مسجدجامع روبروي حوزه علميه 54123602 09159320940 علي محمد صفري ارگ سنگان 53
  1399 6 18 شهرستان خواف ، شهر سنگان ، خيابان خاتم الانبياء 26،   09151306764 محمد رسول محزون اقامتگاه عشايري سنجانا 54
  کلیک کنید 1395 5 36 داورزن- روستاي مزينان- کوچه شريعتي2 - 9150457751 طاهره مزيناني نرگس 55 داورزن
  1398 5 82 داورزن- روستاي کاهک - خيابان امام رضا به طرف جاده سويز   0912302252 علي اکبر کاهه ديار کهن کاهک 56
  1399 6 18 شهرستان داورزن - روستاي مزينان   09915746923 غلامرضا مزيناني خليلي يلدا 57
  کلیک کنید 1398 7 74 شهرستان  درگز- روستاي محمد تقي بيک   09153215097 مجيد صفائيان باغ صفا 58 درگز
  1399 5 16 شهرستان درگز - شهر نوخندان - 09153021381 09153021381 فريده مژدهي عمارت خورشيد پرديسان 59
  1399 6 14 شهرستان درگز - روستاي دودانلو 05146263266   زهرا پيروز چادر نگين چهلمير 60
  کلیک کنید 1398 4 28 رشتخوار- روستاي کريم آباد جنب قلعه تاريخي کريم آباد 05156493256 09159157820 علي اصغر منصوري چهار برجي 61 رشتخوار
  1397 5 55 رشتخوار- حسين آباد خيابان معلم دو - 09155318678 حسن ميرسعيدي مرسد 62
  1398 6 19  رشتخوار- روستاي سنگان بالا خواف- خيابان باهنر- باهنر8 05156263251  09159670549 علي کنعاني بي بي شهربانو 63
  1399 6 12 شهرستان رشتخوار- روستاي اکبرآباد   09158332614 فرزانه باغبان اول جيزد 64
  کلیک کنید 1398 7 56 شهرستان زبرخان- شهر درود- خيابان امام خميني- روبروي امام خميني 28 - پلاک852 05143233062  09156597509 علي اصغر رامشيني چنارستان 65 زبرخان
  1398 21 84 شهرستان زبرخان-  روستاي دانه کاشفيه 05143324202 09155014964 حسن قندهاري دروازه خورشيد 66
  1399 10 41 شهرستان زبرخان - شهر خرو عليا 05137058343 09150038159 نگين گوهري اقامتگاه سنتي زاک خرو (بوتيک هتل) 67
  کلیک کنید 1395 10 70 سبزوار- روستاي زعفرانيه- ضلع جنوبي کاروانسرا 05144640189 9151713065 علي عربخاني زعفرانيه 68 سبزوار
  1395 5 35 سبزوار- روستاي طبس- کوي سلمانها 45073403 9152499634 ابوالفضل طبسي ننه کلو بابا کلو 69
  کلیک کنید 1399 5 23 شهرستان فيروزه  روستاي تقي آباد سالار 43524722 09151221588 عباس يوسفي حيات فيروزه اي 70 فيروزه
  کلیک کنید 1399 6 56 قوچان - بخش باجگيران - روستاي دربادام   09151803015 ابوالفضل باقري باي پولاد 71 قوچان
  کلیک کنید 1397 7 44 کاشمر- روستاي قوژد- بلوار امام خميني خيابان بهشت   09151336653 حسين نخعي رمضان بيگ 72 کاشمر
  1398 6 17 کاشمر- روستاي فروتقه- خيابان امام حسن مجتبي- حدفاصل 1و2 55262104 09157106335 وجيهه فرهمند فروتقه تنسگل 73
  کلیک کنید 1397 4 50 شهرستان کلات- دهستان هزار مسجد- روستاي چهارراه   09364807357 مرجان توکلي پلگرد خانه پدري 74 کلات
  1397 6 32 کلات- جنب مسجدجامع- پلاک 16   09151163092 محمدمهدي رضايي ديار نادر 75
  1397 6 40 کلات - روستاي قره تيکان 05134703515 09153131963 محمدتقي کارگزاري قره تيکان 76
  1397 2 30 کلات- بعد از روستاي جليل اباد   09159969638 نعمت الله وطن دوست کلبه عمو نعمت 77
  1397 9 72 کلات- دهستان هزار مسجد - روستاي احمدآباد   09159157945 محمدعلي کردستاني هزارمسجد 78
  1398 6 22 کلات- خيابان امام خميني 6 کوچه مقدسي  پلاک 1 34725267  09358393319 محمدبهرامي کيا خورشيد خوارزم 79
  1398 5 20 شهرستان کلات - روستاي خشت جنب دهياري 05134722636   باقر فرخي خشت خشت نادري 80
  1398 10 54 شهرستان کلات- دهستان هزار مسجد- روستاي بابارمضان 05134707342 09379153904 پرويز زيدانلو عمو پرويز 81
  1399 4 11 شهرستان کلات- دهستان هزار مسجد-روستاي رباط 05134707219 09155680683 مهدي بهشتيان  رباط روستاي رباط 82
  1399 4 25 شهرستان کلات- دهستان هزار مسجد - روستاي عزيز آباد   09159237280 حسن جهاني خاندان جهاني 83
  1399 4 14 شهرستان- کلات نادري- روستاي جليل آباد      رجبعلي سپاهي ميوان 84
  کلیک کنید 1396 8 50 شهرستان کوهسرخ- شهرريوش- ارگ جنوبي پلاک 4 05155825140 09150769289 آزاده زارعي باغدشت 85 کوهسرخ
  1397 6 36 شهرستان کوهسرخ - روستاي ايور- کوچه مزار سرتيغ محله   09157073227 مهديه عبدالله پور بادام 86
  1397 8 38  کوهسرخ- روستاي طرق- ميدان عاشورا- کوچه درب قلعه انتهاي کوچه سمت راست   09154204941 حميده محموديان چشمه نقره 87
  1398 8 33 شهرستان کوهسرخ -روستاي کريز-جاده آبشار بافت قديمي 55913565 09153126212 عطيه رضازاده ابرند آبادي بي بي لعبا 88
  1398 6 30 کوهسرخ- روستاي نامق 55893422 09122599297 اميد اميني مقدم اولنگ 89
  1398 10 35 شهرستان کوهسرخ- روستاي طرق سرتيغ 05155222818 09395460711 اميد سرباز طرقي بررود 90
  1399 4 12 شهرستان کاشمر،بخش کوهسرخ خيابان ارگ6 پلاک 25 05155823834 09159163287 فاطمه ايراني ريواچ 91
  کلیک کنید 1398 4 20 گلبهار- گلمکان - بين چشمه سبز 4و2 پلاک 80   09055030891 مهلا مهرباني نژاد چشمه سبز 92 گلبهار
  کلیک کنید 1395 5 70 گناباد - روستاي رياب - کوچه شهيد دوستدار 05157463488 09337703222 حسن عليپور ريابي قواميه 93 گناباد
  1396 8 40 گناباد- روستاي رياب - کوچه اسياب 57463498 9151778052 حسين نجفي ريابي خالوعيسي 94
  1395 6 30 گناباد خيابان بهار پلاک 17 05157220102 09127220984 پروين سالاري بهابادي گلستان اديب 95
  1396 7 35 شهرستان گناباد روستاي رياب کوچه شهيد بهفر 05157463253 09155339274 مرتضي پور قيصر خواجه ابو منصور 96
  1396 8 32 گناباد-روستاي رياب روبروي حسينيه 05157463275  09151778004 علي بيدل ريو 97
  1397 5 34 گناباد -روستاي قوژد- خيابان شهيد زمانيان -کوچه زمانيان 4    09150630481 فاطمه برقي قوژد عارف و ماهرخ 98
  1397 6 30 روستاي قوژد  خيابان زمانيان کوچه مسجد نخل   9155330353 معصومه زارع حسيني غور 99
  1398 3 12 گناباد - روستاي سنو- خيابان امام خميني 57443341    09369456274 زينب مهاجراني بابا حسن 100
  1396 15 68 گناباد روستاي بهاباد انتهاي خيابان محمد رسول ا... 05157274180 09127357715 مهدي قدبي بهابادي قصبه 101
  1398 7 44 گناباد - شهر بيدخت- ميدان شهيد نقره- ابتداي خيابان جمهوري 05157332497 09158976345 مريم ده مرده گل بي بي 102
  1398 4 12 شهرستان گناباد - بخش کاخک- روستاي درب صوفيه 05157353513 09355615530 حسين عجم بابا کريم 103
  1399 7 21 شهرستان گناباد - شهرنوقاب بلوار وحدت - وحدت 10 05157236363  09359536801 الهام حسن نژاد عمارت ايوان 104
  کلیک کنید 1395 9 45 مشهد- بخش احمدآباد- دهستان پيوه ژن- روستاي درخت سپيدار - 09151068359 معصومه مداح جاده ابريشم 105 مشهد
  1397 6 36 مشهد- روستاي درخت سپيدار    09151068359 علي اکبر کمالي هفت سنگ (عشايري) 106
  1399 8 35 مشهد- کيلومتر 70 جاده نيشابور - روستاي قاسم آباد بزرگ 05133633403 09154122287 نظر علي اکبري بابا علي 107
  1399 9 26 شهرستان مشهد - نرسيده به سد کارده - روستاي اندرخ 05132603624 09155116992 هادي طوسي ملک نادر 108
  کلیک کنید 1395 6 29 نيشابور- کيلومتر 5 جاده بوژان روستاي حميداباد 42413283 09122011566 حسين آقايي دنياي قديم 109 نيشابور
  1397 4 60 نيشابور-جاده بهشت فضل به سمت دهکده چوبي   09216067473 رضا فضلي قديم نديما 110
  1397 5 21 نيشابور روستاي فيلخانه شقايق 1   09155802064 حميد وطنيان شاغلام 111
  1397 6 32 نيشابور- آرامگاه خيام- ميدان پروفسور صادقي به سمت جاده تربت حيدريه   09152332689 الهه قندهاري جوري 112
  1398 6 110 نيشابور - خيابان فردوسي شمالي 4/3 42246645 09151544495 طاهره رافت حاج کاظم 113
  1398 8 80 نيشابور-بوژان -بين تحت منظر 12و14 حاشيه جاده   09153510479 حسين شادمهري شادمهر 114
  1398 6 19 نيشابور- روستاي حصار بوژان جنب مسجد حصار 0512353418 09153525741 سعيد خطيبي دره پرستوها 115
  1398 6 60 نيشابور - روستاي بوژان- بوژان 4   09155511910 محمد جواد خواجويي بام بوژان 116
  1398 4 25 نيشابور- بلوار پژوهش (جاده صومعه) روستاي شيخ ابوالحسن 42226736 09153522932 علي مختاريه بينالود 117
  1398 5 24 شهرستان نيشابور -  جاده فيلخانه روستاي طرب آباد   09154042278 فاطمه جعفري آلپ ارسلان 118


لینک های مستقیم
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق