• اقامتگاه های بوم گردی خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
  نام شهرستان  تعداد نام اقامتگاه بومگردی  آدرس  نام بهره بردار  شماره تماس  ظرفیت  سال بهره برداری توضیحات 
  باخرز 1 بابا اکبر باخرز- روستاي ارزنه - نزديک آبشار سميه ساروني 9159289185 5 اتاق- 25 نفر 1398 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  بجستان  2  آصف بجستان، روستای هدف گردشگری مزار، خیابان شهید شوقی، روبروی مسجدالنبی محمدحسین عباسی 9153751376 8 اتاق- 40 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  3 امیری فخرآباد بجستان، روستاي فخرآباد، نبش شهيد اميري 4 آذر دليري 9157270061 11 اتاق- 90 نفر 1397
  4 ملاعلی بجستان، حاشيه کمربندي، روستاي احمد آباد معصومه محمودزاده 9155350184   1397
  5 کیمیایی شهرستان بجستان بخش مرکزي روستاي جزين شهربانو کيميائي 9155335680 36 اتاق 1398
  بردسکن 6  سبنی بردسکن، بخش مرکزی، روستای کبودان، قلعه نو، کوچه پشت مسجد جواد یوسفی 9159322410 8 اتاق- 32 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  7  بی بی بانو بردسـکن، روسـتای کبودان کوچه بالا، پشـت قلعه وحید غلام نژاد 938582925 7 اتاق- 31 نفر 1397
  8  سرکمر بردسکن، روستای کبودان، کوچه سربالا بهزاد امیری 9302205848 6 اتاق- 30 نفر 1396
  9 میرزا غلامحسین خان بردسکن - روستاي درونه - خیابان شهدا - روبروي استخر آب سميه عيسائي 9153336879 6 اتاق- 29 نفر 1397
  بینالود
  (طرقبه شاندیز)
  10 ماژان خراسان رضوی، بینالود، حصار سرخ نفیسه شریفان 9158791916 7 اتاق- 32 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  11 کنگ کهن  شهرستان بینالود، روستای کنگ، راه بز محله هشیمون محمدحسن حسین پور 9153000543 6 اتاق- 30 نفر 1396
  12 ایوان کنگ بينالود- طرقبه- روستاي کنگ- محل سرکمر پارسا پهلوان 9153009524 4 اتاق- 28 نفر 1398
  13 کنگ کهن 2 روستاي کنگ - محله هشيمون محمدحسن حسين پور 9153000543 8 اتاق- 48 نفر 1397
  14 باراب خانرود- کوي شهيد نريمان- پلاک 192 غلامرضا بهشتي 9151574988 4 اتاق- 24 نفر 1397
  15 آوردگاه بينالود- روستاي ابرده عليا- ميلاد 8- کوچه دوم سمت چپ  محمد باقري 9153093762 6 اتاق- 30 نفر 1398
  16 پاچنار جاغرق بينالود - روستاي جاغرق نبش جاغرق 23 احمد پورسليمي 9155009183
  05134253318
    1398
  تایباد 17 درجه تايباد - روستاي پشته صلاح الدين احمدجامي 9378102643 4 اتاق- 32 نفر 1398 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  تربت حیدریه 18 رود معجن تربت حيدريه، روستاي رود معجن حسين نيکو عقيده 915300242   1397 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  19  شودالون      تربت حیدریه، روستای رود معجن، میلان گردشگری (آبشار3) اعظم حسنی زرنوخی 9157342420 5 اتاق- 20 نفر 1396
  20 تهمینه تربت حيدريه- بلوار بهشتي- بهشتي 5 - بعد از پل محمد رضا کرماني 9155029459 4 اتاق- 20 نفر 1397
  21 کامل تربت حيدريه - روستاي بکاول برات الله کامل 9392934638 15 اتاق-50 نفر 1397
  22 همايون شهر تربت حيدريه - روستاي صنوبر- وحدت 15 محمدحسين رستمي 9151303723 10 اتاق- 61 نفر 1398
  جوین 23 حموی جوین، روستای رازی محله بحرآباد محمد بهرآبادی 9155747324 5 اتاق- 25 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  چناران  24   ارگ رادکان کیلومتر۱۳ جاده چناران، روستای رادکان صادق کاظمیان 9151223247 12 اتاق- 70نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  25  کهندژ رادکان چناران، روستای رادکان، کوچه ارگ، فرعی اول سمت راست سید احمد کاظمی 9155119963 5 اتاق- 30 نفر 1397
  26 عمارت ورجاوند چناران- رادکان- انتهاي خيابان ارگ مجتبي مرادي 9159792797 9 اتاق- 43 نفر 1398
  27 چشمه سبز  چناران- گلمکان- بين چشمه سبز 4 و 2 - پلاک 80 مهلا مهرباني نژاد 9154154962 4 اتاق  1398
  28 حاج بابا چناران- روستاي بقمچ- منطقه گرمه- کوچه شهيدان شريعت محمد شريعت 9153064171 9 اتاق- 32 نفر 1398
  خلیل آباد 29 اشنو خلیل آباد، روستای جعفرآباد، کوچه امام رضای 20 فاطمه حسین زاده 9306119852 3 اتاق- 20 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  30 خاله خورشید خليل آباد- روستاي نصر آباد- خيابان امام حسين 20 مريم مالداران 9159304384 6 اتاق - 30 نفر 1398
  31 کندر کهن خليل آباد- شهر کندر- خيابان کشاورز عصمت محمدپور 9017672975 8 اتاق- 40 نفر 1398
  خواف 32 پوریعقوب خواف، شهر نشتیفان، جنب پارک گردشگری، مقابل آسبادهای نشتیفان عبدالحق پوریعقوب 9153316208 6 اتاق- 40 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  33 غیاثیه خواف، روستای خرگرد، کوچه مدرسه غیاثیه، روبروی مدرسه  میثم رضایت 9153324956 8 اتاق- 40 نفر 1395
  34  فصیح خواف، خیابان هفتاد و دو تن 36، ضلع جنوبی اداره میراث فرهنگی علی احمد سرخوش رودی 9158322624 7 اتاق- 30 نفر 1395
  35  میراحمد خوافی خواف، خیابان شهاب، شهاب 6 محمد امین نباتی رودی 9154117424 6 اتاق- 24 نفر 1396
  36 شمیرون خواف، شهر نشتيفان، خيابان بهارستان زيبا صحرانورد نشتيفاني 9154116494 6 اتاق- 40 نفر 1397
  37 خاتون خواف- روستاي خرگرد- ميلان مسجد جامع علي خاکباز 9154716003 5 اتاق 1398
  داورزن 38 نرگس داورزن، مزینان، کوچه شریعتی 2، جنب منبع آب، پلاک 1002 طاهره مزینانی 9156497179  4 اتاق- 25 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  39 عمارت بی بی  داورزن- بخش باشتين- دهستان مهر روستاي بهانگر مجتبي عبدالله زاده 9902582123   1398
  40 ديار کهن کاهک داورزن- روستاي کاهک - خيابان امام رضا به طرف جاده سويز علي اکبر کاهه 9123022527 5 اتاق- 82 نفر 1398
  درگز 41 باغ صفا درگز- روستاي محمد تقي بيک مجيد صفاييان 9153215097   1398 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  رشتخوار 42 مرسد رشتخوار، حسين آباد، خيابان معلم دو حسن ميرسعيدي 9155318678 5 اتاق- 55 نفر 1397 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  43 چهاربرجی رشتخوار- روستاي کريم آباد جنب قلعه تاريخي کريم آباد رضا منصوري 9159157820 4 اتاق 1398
  44 بی بی شهربانو رشتخوار- روستاي سنگان- بالا خواف- خيابان باهنر- باهنر8 علي کنعاني 9159670549 6 اتاق- 19 نفر 1398
  سبزوار 45  زعفرانیه سبزوار، بخش مرکزی روستای زعفرانیه ضلع جنوبی کاروانسرا علی عربخانه 9151713065 4 اتاق- 20 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  46  ننه کلو بابا کلو سبزوار، روستای طبس کوی سلمان ها ابوالفضل طبسی 9152499634 5 اتاق- 35 نفر 1395
  کاشمر 47  باغدشت  کاشمر، شهر ریوش، ارگ جنوبی به طرف خیابان ساحل، پلاک 4 آزاده زارعی 9150769289 8 اتاق- 40 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  48  چشمه نقره کاشمر، بخش کوهسرخ، روستای طرق، میدان عاشورا، کوچه درب قلعه حمیده محمودیان 9154204941  8 اتاق- 50 نفر 1397
  49  بادام کاشمر، بخش کوهسر روستای ایور منطقه سرتیغ محله مهدیه عبدالله پور 9153339372 6 اتاق- 40 نفر 1397
  50 رمضان بیگ کاشمر، روستاي قوژد، بلوار امام خميني، خيابان بهشت حسين نخعي 9151336653 7 اتاق- 44 نفر 1397
  51 تنسگل کاشمر، روستاي فروتقه، خيابان امام حسن مجتبي، حد فاصل 1و2 وجيهه فرهمند 9157106335 15 اتاق 1398
  52 بی بی لعبا کاشمر- کوه سرخ - روستاي کريز- جاده آبشار بافت قديمي عطيه رضازاده ابرآبادي 9153126212 9 اتاق- 49 نفر 1398
  53 اولنگ کاشمر- بخش کوهسرخ روستاي نامق اميد اميني مقدم 9122599297 6 اتاق- 30 نفر 1398
  54 بررود کاشمر - روستاي طرق سرتيغ اميد سرباز طرقي 9395460711 55 اتاق- 221 نفر 1398
  کلات 55 خانه پدری کلات، دهستان هزارمسجد، روستای چهارراه مرجان توکلی پلگرد 9154433033 4 اتاق- 20 نفر 1397 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  56 دیار نادر کلات، جنب مسجدجامع، پلاک 16 محمدمهدی رضایی 9151163092  6 اتاق- 32 نفر 1397
  57 قره تیکان کلات - روستاي قره تيکان محمدتقي کارگزاري 9153131963 6 اتاق- 40 نفر 1397
  58 هزارمسجد کلات نادر - روستاي احمدآباد محمدعلي کردستاني 9159157945 9 اتاق- 72 نفر 1397
  59 کلبه عمو نعمت کلات- بعد از روستاي جليل اباد نعمت الله وطن دوست 9159969638 2 اتاق- 30 نفر 1397
  60 خشت نادری  کلات - روستاي خشت جنب دهياري باقر فرخي خشت 9159237289 15 اتاق 1398
  61 خورشید خوارزم کلات - خيابان امام خميني 6 - کوچه مقدسي- پلاک 1 محمد بهرامي کيا 9358393319 6 اتاق 1398
  گناباد 62  گلستان ادیب گناباد، خیابان بهار، پلاک 17 پروین سالاری بهابادی 9128041567 6 اتاق- 30 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  63  قوامیه  گناباد، روستای تاریخی ریاب حسن علی پورریابی 9154839297 8 اتاق- 50 نفر  1395
  64 خالو عیسی خراسان رضوی، گناباد، روستای ریاب  حسین نجفی ریابی 9151778052 8 اتاق- 40 نفر 1396
  65 خواجه ابومنصور گناباد، بخش مرکزی روستای ریاب کوچه شهید بهفر مرتضی پورقیصر 9155339274 7 اتاق- 35 نفر 1396
  66  ریو گناباد، روستای ریاب، روبروی حسینیه خانه بیدل علی بیدل 9153752007 8 اتاق- 35 نفر 1396
  67 غور گناباد، روستای قوژد، خیابان شهید زمانیان، کوچه مسجد نخل معصومه زارع حسینی 9155330353 8 اتاق- 30 نفر 1397
  68 عارف و ماهرخ گناباد، روستای قوژد، کوچه شهید زمانیان 4 فاطمه برقی قوژد 9150487031 5 اتاق- 34 نفر 1397
  69 بابا حسن گناباد - روستاي سنو- حسين ظريفي 9153758421 3 اتاق- 12 نفر 1398
  مشهد 70  جاده ابریشم مشهد، بخش احمدآباد، دهستان پیوه ژن، روستای درخت سپیدار معصومه مداح 9151068359 9 اتاق- 45 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  71 هفت سنگ مشهد، کیلومتر 55 جاده نیشابور، روستای درخت سپیدار علی اکبر کمالی 9151068359 6 چادر- 36 نفر 1397
  نیشابور 72 دنیای قدیم نيشابور- کيلومتر 5 جاده بوژان، روستاي حميداباد حسين آقايي 9123591698 5 اتاق- 20 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  73 قدیم ندیما نيشابور، جاده بهشت فضل به سمت دهکده چوبي رضا فضلي 9216067473 4 اتاق- 60 نفر 1397
  74  شاغلام نيشابور، روستاي فيلخانه، شقايق 1 حميد وطنيان   9354828860  4 اتاق- 16 نفر 1397
  75 چنارستان نيشابور، شهر درود، خيابان امام خميني، روبروي امام خميني 28، پلاک 852  علي اصغر رامشيني 9156597509 7 اتاق- 56 نفر 1398
  76 جوری نيشابور- آرامگاه خيام - ميدان پروفسور صادقي به سمت جاده
  تربت حيدريه
  الهه قندهاري 9152332689 4 اتاق- 2 سوئیت- 32 نفر 1397
  77 حاج کاظم نيشابور- فردوسي شمالي 4 - سمت چپ بن بست سوم پلاک 38 طاهره رافت 9151544495 6 اتاق- 110نفر 1398
  78 شادمهر نيشابور- روستای بوژان- بين تحت منظر 12و14 حاشيه جاده حسين شادمهري 9153510479 7 اتاق- 100 نفر 1398
  79 بام بوژان نيشابور- روستاي بوژان- بوژان 4 محمد جواد خواجويي 9155511910 6 اتاق 1398
  80 دره پرستوها نيشابور- روستاي حصار بوژان- جنب مسجد حصار سعيد خطيبي 9153525741 3 اتاق 1398
  81 بینالود نيشابور- بلوار پژوهش (جاده صومعه) روستاي شيخ ابوالحسن علي مختاريه 9153522932 4 اتاق 1398
  82 درواره خورشید نيشابور- بخش زبرخان- روستاي دانه کاشفيه حسن قندهاري 9155014964 21 اتاق- 84 نفر 1398


تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق