• اقامتگاه های بوم گردی خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
  نام شهرستان  تعداد نام اقامتگاه بومگردی  آدرس  نام بهره بردار  شماره تماس  ظرفیت  سال بهره برداری توضیحات 
  1. باخرز 1 بابا اکبر باخرز- روستاي ارزنه - نزديک آبشار سميه ساروني 9159289185 5 اتاق- 25 نفر 1398 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  2. بجستان  2  آصف بجستان، روستای مزار، خیابان شهید شوقی، روبروی مسجدالنبی محمدحسین عباسی 9153751376 6 اتاق- 62 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  3 امیری فخرآباد بجستان، روستاي فخرآباد، نبش شهيد اميري 4 آذر دليري 9157270061 9 اتاق- 44 نفر 1397
  4 ملاعلی بجستان، حاشيه کمربندي، روستاي احمد آباد معصومه محمودزاده 9155350184 6 اتاق- 30 نفر 1397
  5 کیمیایی بجستان، بخش مرکزي، روستاي جزين شهربانو کيميائي 9155335680 5 اتاق- 35 نفر 1398
  3. بردسکن 6  سبنی بردسکن، بخش مرکزی، روستای کبودان، قلعه نو، کوچه پشت مسجد جواد یوسفی 9159322410 8 اتاق- 32 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  7  بی بی بانو بردسـکن، روسـتای کبودان کوچه بالا، پشـت قلعه وحید غلام نژاد 9385829225 7 اتاق- 31 نفر 1397
  8  سرکمر بردسکن، روستای کبودان، کوچه سربالا بهزاد امیری 9302205848 6 اتاق- 30 نفر 1396
  9 میرزا غلامحسین خان بردسکن- روستاي درونه- خیابان شهدا- روبروي استخر آب سميه عيسائي 9153336879 6 اتاق- 29 نفر 1397
  10 کهکشان کویر روستاي حطيطه- خيابان شهدا- نبش شهدا 10 معصومه وطن دوست 9357367511 6 اتاق- 22 نفر 1399
  11 عاليه بيگم  بردسکن- روستاي باب الحکم- خيابان امام رضا 9 محمد خاکشور 9155317226 5 اتاق 1399
  4. بینالود
  (طرقبه شاندیز)
  12 ماژان بینالود، حصار سرخ نفیسه شریفان 9158791916 7 اتاق- 32 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  13 کنگ کهن بینالود، روستای کنگ، راه بز محله هشیمون محمدحسن حسین پور 9153000543 6 اتاق- 30 نفر 1396
  14 ایوان کنگ بينالود- طرقبه- روستاي کنگ- محل سرکمر پارسا پهلوان 9153009524 4 اتاق- 28 نفر 1398
  15 کنگ کهن 2 بینالود- روستاي کنگ- محله هشيمون محمدحسن حسين پور 9153000543 8 اتاق- 48 نفر 1397
  16 باراب بینالود- خانرود- کوي شهيد نريمان- پلاک 192 غلامرضا بهشتي 9151574988 4 اتاق- 24 نفر 1397
  17 آوردگاه بينالود- روستاي ابرده عليا- ميلاد 8- کوچه دوم سمت چپ  محمد باقري 9153093762 6 اتاق- 30 نفر 1398
  18 پاچنار جاغرق بينالود- روستاي جاغرق نبش جاغرق 23 احمد پورسليمي 9155009183
  05134253318
  6 اتاق- 11 نفر 1398
  19 آق بج دده  بينالود- شهر طرقبه- روستاي نقندر زهرا بژنگي نقندر 9153168237 5 اتاق- 33 نفر 1398
  20 عمارت مهر  بينالود- دهستان جاغرق- روستاي کنگ-  محله سرکمر عباس مهرآرا 9112076189 4 اتاق- 9 نفر 1399
  21 راشا شرق ابتداي جاده شانديز- بلوار فرمانيه 2/2 علي اکبر کردستاني شرق 9151156106 9 اتاق- 91 نفر 1399
  5. تایباد 22 درجه تايباد - روستاي پشته صلاح الدين احمدجامي 9378102643 4 اتاق- 32 نفر 1398 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  6. تربت جام 23 آفر تربت جام- روستاي بزد رشيد ممتاز کوشککي 9151262748 7 اتاق- 87 نفر 1399  
  7. تربت حیدریه 24 رود معجن تربت حيدريه، روستاي رود معجن حسين نيکو عقيده 9153000242 7 اتاق- 40 نفر 1397 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  25  شودالون      تربت حیدریه، روستای رود معجن، میلان گردشگری (آبشار3) اعظم حسنی زرنوخی 9157342420 5 اتاق- 20 نفر 1396
  26 تهمینه تربت حيدريه- بلوار بهشتي- بهشتي 5 - بعد از پل محمد رضا کرماني 9155029459 4 اتاق- 20 نفر 1397
  27 کامل تربت حيدريه - روستاي بکاول برات الله کامل 9392934638 15 اتاق- 45 نفر 1397
  28 همايون شهر تربت حيدريه - روستاي صنوبر- وحدت 15 محمدحسين رستمي 9151303723 10 اتاق- 61 نفر 1398
  29 خوش نشین  تربت حيدريه- بخش بايگ- روستاي رود معجن حسين نيکو عقيده 9153000242 9 اتاق- 39 نفر 1398
  30 سناگل تربت حيدريه - روستاي بيسقفيزن محمد آزادي 9151308200 6 اتاق- 15 نفر 1398
  31 طلاي سفيد تربت حيدريه- روستاي بسک فاطمه روستا 9159326235 4 اتاق- 11 نفر 1398
  32 خانه خاطره ها  تربت حيدريه- بخش بايگ- روستاي سرخ آباد- فردوسي 6 بي بي مرضيه موسوي پور 9012451878 4 اتاق- 10 نفر 1399
  8. جوین 33 حموی جوین، روستای رازی محله بهرآباد محمد بهرآبادی 9155747324 5 اتاق- 25 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  9. چناران  34   ارگ رادکان کیلومتر۱۳ جاده چناران، روستای رادکان صادق کاظمیان 9151223247 12 اتاق- 49 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  35  کهندژ رادکان چناران، روستای رادکان، کوچه ارگ، فرعی اول سمت راست سید احمد کاظمی 9155119963 5 اتاق- 30 نفر 1397
  36 عمارت ورجاوند چناران- رادکان- انتهاي خيابان ارگ مجتبي مرادي 9159792797 9 اتاق- 43 نفر 1398
  37 چشمه سبز  چناران- گلمکان- بين چشمه سبز 4 و 2 - پلاک 80 مهلا مهرباني نژاد 9154154962 4 اتاق- 20 نفر 1398
  38 حاج بابا چناران- روستاي بقمچ- منطقه گرمه- کوچه شهيدان شريعت محمد شريعت 9153064171 9 اتاق- 32 نفر 1398
  39 رادک  چناران- روستاي رادکان- کوچه نظام الملک 3 حسين کاظميان 9124479171 4 اتاق- 16 نفر 1398
  40 ریزه گل چناران - دهستان رادکان- کوچه ارگ حميد مولايي 9152610424 4 اتاق- 13 نفر 1399
  10. خلیل آباد 41 اشنو خلیل آباد، روستای جعفرآباد، کوچه امام رضای 20 فاطمه حسین زاده 9306119852 3 اتاق- 20 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  42 خاله خورشید خليل آباد- روستاي نصر آباد- خيابان امام حسين 20 مريم مالداران 9159304384 6 اتاق - 30 نفر 1398
  43 کندر کهن خليل آباد- شهر کندر- خيابان کشاورز عصمت محمدپور 9017672975 8 اتاق- 40 نفر 1398
  11. خواف 44 پوریعقوب خواف، شهر نشتیفان، جنب پارک گردشگری، مقابل آسبادهای نشتیفان عبدالحق پوریعقوب 9153316208 6 اتاق- 40 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  45 غیاثیه خواف، روستای خرگرد، کوچه مدرسه غیاثیه، روبروی مدرسه  میثم رضایت 9153324956 8 اتاق- 40 نفر 1395
  46  فصیح خواف، خیابان هفتاد و دو تن 36، ضلع جنوبی اداره میراث فرهنگی علی احمد سرخوش رودی 9158322624 7 اتاق- 30 نفر 1395
  47  میراحمد خوافی خواف، خیابان شهاب، شهاب 6 محمد امین نباتی رودی 9154117424 6 اتاق- 24 نفر 1396
  48 شمیرون خواف، شهر نشتيفان، خيابان بهارستان زيبا صحرانورد نشتيفاني 9154116494 6 اتاق- 40 نفر 1397
  49 خاتون خواف- روستاي خرگرد- ميلان مسجد جامع علي خاکباز 9154716003 5 اتاق- 30 نفر 1398
  50 ارگ سنگان خواف- شهر سنگان- خيابان مسجدجامع- روبروي حوزه علميه علي محمد صفري 9159320940 7 اتاق- 8 نفر 1399
  12. داورزن 51 نرگس داورزن، مزینان، کوچه شریعتی 2، جنب منبع آب، پلاک 1002 طاهره مزینانی 9156497179  4 اتاق- 25 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  52 عمارت بی بی  داورزن- بخش باشتين- دهستان مهر روستاي بهانگر مجتبي عبدالله زاده 9902582123 9 اتاق- 37 نفر 1398
  53 ديار کهن کاهک داورزن- روستاي کاهک - خيابان امام رضا به طرف جاده سويز علي اکبر کاهه 9123022527 5 اتاق- 82 نفر 1398
  54 یلدا شهرستان داورزن - روستاي مزينان غلامرضا مزيناني خليلي 9915746923 6 اتاق- 18 نفر 1399
  13. درگز 55 باغ صفا درگز- روستاي محمد تقي بيک مجيد صفاييان 9153215097 7 اتاق- 74 نفر 1398 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  14. رشتخوار 56 مرسد رشتخوار، حسين آباد، خيابان معلم دو حسن ميرسعيدي 9155318678 5 اتاق- 55 نفر 1397 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  57 چهاربرجی رشتخوار- روستاي کريم آباد جنب قلعه تاريخي کريم آباد رضا منصوري 9159157820 4 اتاق- 28 نفر 1398
  58 بی بی شهربانو رشتخوار- روستاي سنگان- بالا خواف- خيابان باهنر- باهنر8 علي کنعاني 9159670549 6 اتاق- 19 نفر 1398
  15. زیرخان 59  زاک خرو شهرستان زبرخان - شهر خرو عليا نگين گوهري 9150038159 10 اتاق- 41 نفر 1399 ---
  16. سبزوار 60  زعفرانیه سبزوار، بخش مرکزی روستای زعفرانیه ضلع جنوبی کاروانسرا علی عربخانه 9151713065 4 اتاق- 20 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  61  ننه کلو بابا کلو سبزوار، روستای طبس کوی سلمان ها ابوالفضل طبسی 9152499634 5 اتاق- 35 نفر 1395
  17. فیروزه 62 حيات فيروزه اي شهرستان فيروزه- روستاي تقي آباد سالار محمد يوسفي 9152525737
  43524722
  5 اتاق- 23 نفر 1399 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  18. قوچان 63 بای پولاد قوچان- بخش باجگيران- روستاي دربادام ابوالفضل باقري 9151803015 6 اتاق- 56 نفر 1399  
  19. کاشمر 64  باغدشت  کاشمر، شهر ریوش، ارگ جنوبی به طرف خیابان ساحل، پلاک 4 آزاده زارعی 9150769289 8 اتاق- 40 نفر 1396 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  65  چشمه نقره کاشمر، بخش کوهسرخ، روستای طرق، میدان عاشورا، کوچه درب قلعه حمیده محمودیان 9154204941  8 اتاق- 50 نفر 1397
  66  بادام کاشمر، بخش کوهسر روستای ایور منطقه سرتیغ محله مهدیه عبدالله پور 9153339372 6 اتاق- 40 نفر 1397
  67 رمضان بیگ کاشمر، روستاي قوژد، بلوار امام خميني، خيابان بهشت حسين نخعي 9151336653 7 اتاق- 44 نفر 1397
  68 تنسگل کاشمر، روستاي فروتقه، خيابان امام حسن مجتبي، حد فاصل 1و2 وجيهه فرهمند 9157106335 6 اتاق- 17 نفر 1398
  69 بی بی لعبا کاشمر- کوه سرخ - روستاي کريز- جاده آبشار بافت قديمي عطيه رضازاده ابرآبادي 9153126212 9 اتاق- 49 نفر 1398
  70 اولنگ کاشمر- بخش کوهسرخ روستاي نامق اميد اميني مقدم 9122599297 6 اتاق- 30 نفر 1398
  71 بررود کاشمر- روستاي طرق سرتيغ اميد سرباز طرقي 9395460711 10 اتاق- 35 نفر 1398
  20. کلات 72 خانه پدری کلات، دهستان هزارمسجد، روستای چهارراه مرجان توکلی پلگرد 9154433033 4 اتاق- 20 نفر 1397 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  73 دیار نادر کلات، جنب مسجدجامع، پلاک 16 محمدمهدی رضایی 9151163092  6 اتاق- 32 نفر 1397
  74 قره تیکان کلات- روستاي قره تيکان محمدتقي کارگزاري 9153131963 6 اتاق- 40 نفر 1397
  75 هزارمسجد کلات نادر- روستاي احمدآباد محمدعلي کردستاني 9159157945 9 اتاق- 72 نفر 1397
  76 کلبه عمو نعمت کلات- بعد از روستاي جليل اباد نعمت الله وطن دوست 9159969638 2 اتاق- 30 نفر 1397
  77 خشت نادری  کلات- روستاي خشت جنب دهياري باقر فرخي خشت 9159237289 5 اتاق- 20 نفر 1398
  78 خورشید خوارزم کلات- خيابان امام خميني 6 - کوچه مقدسي- پلاک 1 محمد بهرامي کيا 9358393319 6 اتاق- 22 نفر 1398
  79 عمو پرويز کلات- دهستان هزار مسجد- روستاي بابا رمضان پرويز زيدانلو 9379153904 10 اتاق- 54 نفر 1398
  80 خاندان جهانی کلات - دهستان هزار مسجد - روستاي عزيز آباد حسن جهاني 9159237280 4 اتاق- 25 نفر 1399
  81 روستای رباط کلات - دهستان هزار مسجد-روستاي رباط مهدي بهشتيان رباط 9155680683 4 اتاق- 11 نفر 1399
  21. گناباد 82  گلستان ادیب گناباد، خیابان بهار، پلاک 17 پروین سالاری بهابادی 9128041567 6 اتاق- 30 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  83  قوامیه  گناباد، روستای تاریخی ریاب حسن علی پورریابی 9154839297 8 اتاق- 50 نفر  1395
  84 خالو عیسی  گناباد، روستای ریاب  حسین نجفی ریابی 9151778052 8 اتاق- 40 نفر 1396
  85 خواجه ابومنصور گناباد، بخش مرکزی روستای ریاب کوچه شهید بهفر مرتضی پورقیصر 9155339274 7 اتاق- 35 نفر 1396
  86  ریو گناباد، روستای ریاب، روبروی حسینیه خانه بیدل علی بیدل 9153752007 8 اتاق- 35 نفر 1396
  87 غور گناباد، روستای قوژد، خیابان شهید زمانیان، کوچه مسجد نخل معصومه زارع حسینی 9155330353 8 اتاق- 30 نفر 1397
  88 عارف و ماهرخ گناباد، روستای قوژد، کوچه شهید زمانیان 4 فاطمه برقی قوژد 9150487031 5 اتاق- 34 نفر 1397
  89 بابا حسن گناباد- روستاي سنو- حسين ظريفي 9153758421 3 اتاق- 12 نفر 1398
  90 بابا کریم گناباد- بخش کاخک- روستاي درب صوفيه حسين عجم 9355615530 4 اتاق- 12 نفر 1398
  91 عمارت ایوان  گناباد - شهرنوقاب بلوار وحدت - وحدت 10 الهام حسن نژاد 9359536801 7 اتاق- 21 نفر 1399
  92 قصبه  گناباد روستاي بهاباد انتهاي خيابان محمد رسول ا... مهدي قدبي بهابادي 9127357715 15 اتاق- 68 نفر 1398
  93 گل بی بی  گناباد- شهر بيدخت ميدان شهيد نقره- ابتداي خيابان جمهوري مريم ده مرده 9158976345 7 اتاق- 44 نفر 1398
  22. مشهد 94  جاده ابریشم مشهد، بخش احمدآباد، دهستان پیوه ژن، روستای درخت سپیدار معصومه مداح 9151068359 9 اتاق- 45 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  95 هفت سنگ مشهد، کیلومتر 55 جاده نیشابور، روستای درخت سپیدار علی اکبر کمالی 9151068359 6 چادر- 36 نفر 1397
  96 بابا علی مشهد- کيلومتر 70 جاده نيشابور - روستاي قاسم آباد بزرگ نظر علي اکبري 9154122287 8 اتاق- 35 نفر 1399
  23. نیشابور 97 دنیای قدیم نيشابور- کيلومتر 5 جاده بوژان، روستاي حميداباد حسين آقايي 9123591698 5 اتاق- 20 نفر 1395 برای دیدن تصاویر کلیک کنید.
  98 قدیم ندیما نيشابور، جاده بهشت فضل به سمت دهکده چوبي رضا فضلي 9216067473 4 اتاق- 60 نفر 1397
  99  شاغلام نيشابور، روستاي فيلخانه، شقايق 1 حميد وطنيان   9354828860  4 اتاق- 16 نفر 1397
  100 چنارستان نيشابور، شهر درود، خيابان امام خميني، روبروي امام خميني 28، پلاک 852  علي اصغر رامشيني 9156597509 7 اتاق- 56 نفر 1398
  101 جوری نيشابور- آرامگاه خيام - ميدان پروفسور صادقي به سمت جاده
  تربت حيدريه
  الهه قندهاري 9152332689 4 اتاق- 2 سوئیت- 32 نفر 1397
  102 حاج کاظم نيشابور، فردوسي شمالي 4، سمت چپ، بن بست سوم، پلاک 38 طاهره رافت 9151544495 6 اتاق- 110نفر 1398
  103 شادمهر نيشابور- روستای بوژان- بين تحت منظر 12و14 حاشيه جاده حسين شادمهري 9153510479 8 اتاق- 80 نفر 1398
  104 بام بوژان نيشابور- روستاي بوژان- بوژان 4 محمد جواد خواجويي 9155511910 6 اتاق- 60 نفر 1398
  105 دره پرستوها نيشابور- روستاي حصار بوژان- جنب مسجد حصار سعيد خطيبي 9153525741 6 اتاق- 15 نفر 1398
  106 بینالود نيشابور- بلوار پژوهش (جاده صومعه) روستاي شيخ ابوالحسن علي مختاريه 9153522932 4 اتاق- 25 نفر 1398
  107 درواره خورشید نيشابور- بخش زبرخان- روستاي دانه کاشفيه حسن قندهاري 9155014964 21 اتاق- 84 نفر 1398
  108 آلپ ارسلان نيشابور- جاده فيلخانه- روستاي طرب آباد فاطمه جعفري 9154042278 5 اتاق- 24 نفر 1398


لینک های مستقیم
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق