• اقامتگاه های بوم گردی خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
  لینک تصاویر سال تاسيس جمع اتاق جمع تخت آدرس همراه بهره بردار تلفن نام بهره بردار نام واحد رديف شهرستان
  کلیک کنید 1398 5 25 باخرز- روستاي ارزنه -نزديک آبشار 09159289185   سميه ساروني بابا اکبر 1 باخرز
  کلیک کنید 1396 6 62 بجستان - روستاي مزار 09153751376 05156653656 طاهره رقيبي مزار آصف 2 بجستان
   
  1397 6 30 شهرستان بجستان حاشيه کمربندي روستاي احمد اباد 09159360854 56525804 معصومه محمودزاده ملا علي 3
  1397 11 50 بجستان روستاي فخراباد نبش شهيد اميري 4 09159966603 05156573642 آذر دليري اميري فخراباد 4
  1398 5 35 شهرستان بجستان بخش مرکزي روستاي جزين 09155335680 56563245 شهربانو کيميائي کيميائي 5
  کلیک کنید 1395 8 32 بردسکن- روستاي کبودان- قلعه نو کوچه پشت مسجد  9159322410 55523296 جواد يوسفي سبني 6 بردسکن
  1397 6 31 بردسکن روستاي کبودان کوچه بالا پشت قلعه 09385829225 05155523214 وحيد غلام نژاد بي بي بانو 7
  1396 7 40 بردسکن-روستاي کبودان کوچه سربالا 9302205848   بهزاد اميري سرکمر 8
  1397 6 29 بردسکن - روستاي درونه - خ شهدا -روبروي استخر آب 9153336879 5155573737 سميه عيسائي ميرزاغلامحسين خان 9
  1399 6 22 بردسکن- روستاي حطيطه- خيابان شهدا- نبش شهدا  10 9357367511   معصومه وطن دوست کهکشان کوير 10
  1399 5 4  بردسکن - روستاي باب الحکم خيابان  امام رضا 9 9155317226   محمد خاکشور عاليه بيگم 11
  کلیک کنید 1396 6 40 روستاي کنک راه بز محله هشيمون  09153000543 34363464 محمدحسن حسين پور کنگ کهن 1 12 بينالود
  1397 4 24 شهرستان بينالود- روستاي خانرود- کوي شهيد نريمان- پلاک 192 9151574988   غلامرضا بهشتي باراب 13
  1398 4 28 بينالود-طرقبه روستاي کنگ محل سرکمر 9153009524   پارسا پهلوان ايوان کنگ 14
  1396 5 21 بينالود.نرسيده به شانديز-امام رضا 11 حصار سرخ ميدان انقلاب  09153524556 05134323075 حميد منسوخي ماژان 15
  1397 8 48 روستاي کنگ - محله هشيمون 9153000543 34363545 محمد حسن حسين پور کنگ کهن 2 16
  1398 4 26 بينالود- روستاي ابرده عليا- ميلاد 8 - کوچه دوم سمت چپ 09153093762 34283869 محمد باقري آوردگاه 17
  1398 6 11 بينالود -روستاي جاغرق نبش جاغرق 23 09155009183 05134253318 غلامرضا باغدار جاغرق پاچنار جاغرق 18
  1398 5 33 شهرستان بينالود شهر طرقبه روستاي نقندر 09153168237 051342273482 زهرا بژنگي نقندر آق بج دده 19
  1399 4 12 بينالود-دهستان جاغرق -روستاي کنگ محله سرکمر 09373855332   عباس مهرآرا عمارت مهر 20
  1399 9 91  بينالود-ابتداي جاده شانديز- بلوار فرمانيه 2/2 09151156106   علي اکبر کردستاني شرق راشا شرق 21
  1399 3 36 شهرستان بينالود - روستاي  کنگ (بالا ده) 09158929629 05134363406 حسين حماميان بالا ده 22
  1399 5 28 بينالود- شهر طرقبه- ميدان شهدا- خيابان قائم - قائم 1 - نبش شهيد سليمان زاده 3 09158086001 05134222264 جواد عابد خراساني عمارت سليمان 23
  1399 12 56 بينالود- شهرطرقبه - جاده ناصر ياسر - بعد از حصار مايان بالا- بعد از مسجد جامع مقابل آسياب آبي 9153176724 ندارد عباس طالبي دره ارغوان 24
  1399 4 15 بينالود- شانديز- ميدان امام خميني- سمت راست خيابان غفاري آزادي 12 915317345 04282695 حسن چناري شانديز برج شانديز 25
  1399 4 16 شهرستان بينالود - شهر طرقبه- روستاي حصار - حصار 10 091555956 09352499099 سپيده اميني مهرگان 26
  1400     طرقبه- خ صاحب الزمان6انتهاي جانباز 9 سمت چپ پلاک 64     محمد فضائلي باوجدان عقیق طرقبه 27
    1398 4 30 تايباد - روستاي پشته 09378102643 05154544380 صلاح الدين جامي درجه 28 تايباد
    1398 7 28 تربت جام روستاي بزد 09151262748   رشيد ممتاز کوشککي آفر 29 تربت جام
  کلیک کنید 1397 15 45 تربت حيدريه - روستاي بکاول 09392934638 05152423352 برات الله کامل کامل 30 تربت حيدريه
  1397 6 20 تربت حيدريه بلوار بهشتي بهشتي 5 بعد از پل 09155029459 52271532 محمد رضا کرماني تهمينه 31
  1398 10 61 شهرستان تربت حيدريه روستاي صنوبر وحدت 15 09151303723 051243358 محمدحسين رستمي همايون شهر 32
  1398 4 11 شهرستان  تربت حيدريه روستاي بسک 09159326235   فاطمه روستا طلاي سفيد 33
  1398 6 15 شهرستان تربت حيدريه - روستاي بيسقفيزن 09151308200   محمد آزادي سناگل 34
  1398 9 39 شهرستان تربت حيدريه بخش بايگ روستاي رود معجن 09153000242 05153563299 حسين نيکو عقيده خوش نشين 35
  1399 4 13 شهرستان تربت حيدريه -بخش بايگ روستايسرخ آباد فردوسي 6 09158082674 5138911244 بي بي مرضيه موسوي پور خانه خاطره ها 36
  1399 7 18 شهرستان تربت حيدريه بخش مرکزي روستاي سيوکي 09120514356   بهروز کوکبي سيوکي ستاره شب 37
    1399 3 34 جغتاي کيلومتر 3 شهرستان جغتاي - نرسيده به روستاي گفت 09155728001 5145623850 زهرا سپهري آت سيل 38 جغتاي
  کلیک کنید 1396 5 25 جوين-روستاي رازي محله بحرآباد خميني 49 کوچه بوم گردي 09155747324 45263514 محمد بهرابادي حمويه 39 جوين
  کلیک کنید 1395 12 49  چناران- بخش رادکان - کوچه ارگ انتهاي کوچه 09151223247 05146133383 صادق کاظميان ارگ رادکان 40 چناران
  1397 6 37  چناران- بخش رادکان -کوچه ارگ -فرعي اول سمت راست  09155119963   سيد احمد کاظمي کهندژ رادکان 41
  1398 8 35  چناران- بخش رادکان-انتهاي نظام الملک 3 9159792797   مجتبي مرادي عمارت ورجاوند 42
  1398 7 25 چناران روستاي بقمچ-منطقه گرمه گوچه شهيدان شريعت  09153064171 05146163327 محمد شريعت حاج بابا 43
  1398 4 16  چناران- بخش رادکان - کوچه نظام الملک 3 09124479171 05138438829 حسين کاظميان رادک 44
  1399 4 13 شهرستان چناران- بخش رادکان کوچه ارگ 09152610424   حميد مولايي ريزه گل 45
  کلیک کنید 1396 3 18 خليل آباد روستاي جعفر آباد امام رضا20 9392624244   فاطمه حسين زاده اشنو 46 خليل آباد
  1398 6 30 خليل آباد-روستاي نصر آباد -خيابان امام حسين 20  09159304384   مريم مالداران خاله خورشيد 47
  1398 8 40 خليل آباد-شهر کندر-خيابان کشاورز 9017672975   عصمت محمدپور کندر کهن 48
  کلیک کنید 1395 8 40 خواف- خرگرد- کوچه مدرسه غياثيه - روبروي مدرسه 09158322624 5154224189 علي احمد سرخوش رودي غياثيه 49 خواف
  1395 5 27 خواف -نشتيفان- جنب پارک گردشگري مقابل اسبادهاي بادي    9153316208 54163327  عبدالحق پوريعقوب پوريعقوب 50
  1395 9 44 خواف - خيابان 72تن - 36ضلع جنوبي اداره ميراث فرهنگي 9158322624   علي احمد سرخوش فصيح 51
  1396 6 30  خواف -شهر خواف خيابان شهاب شهاب 6 9154117424   محمد امين نباتي ميراحمد خوافي 52
  1397 8 48 خواف شهر نشتيفان خيابان بهارستان 9154116494 05154163332 زيبا صحرانورد شميرون 53
  1398 5 30 خواف روستاي خرگرد-ميلان مسجد جامع 9154716003 05154343481 علي خاکباز خاتون 54
  1399 7 18 خواف - شهرسنگان- خيابان مسجدجامع- روبروي حوزه علميه 09159320940 54123602 علي محمد صفري ارگ سنگان 55
  1399 6 18  خواف ، شهر سنگان، خيابان خاتم الانبياء 26، 09151306764 ندارد . محمد رسول محزون اقامتگاه عشايري سنجانا 56
  1400     شهرستان خواف-شهر نشتيفان - خيابان شميران - بهارستان 5 9156621470   شير محمد صحرا نورد صحرا نورد 57
  کلیک کنید 1395 5 36 داورزن- روستاي مزينان- کوچه شريعتي2 9150457751 - طاهره مزيناني نرگس 58 داورزن
  1398 5 82 داورزن- روستاي کاهک -خيابان امام رضا به طرف جاده سويز 912302252   علي اکبر کاهه ديار کهن کاهک 59
  1399 6 18 شهرستان داورزن - روستاي مزينان 09915746923   غلامرضا مزيناني خليلي يلدا 60
  کلیک کنید 1398 7 74 شهرستان  درگز- روستاي محمد تقي بيک 9153215097   مجيد صفائيان باغ صفا 61 درگز
  1399 5 16 شهرستان درگز - شهر نوخندان - 09153021381 09153021381 فريده مژدهي عمارت خورشيد پرديسان 62
  1399 6 14 شهرستان درگز - روستاي دودانلو 9137 05146263266 زهرا پيروز چادر نگين چهلمير 63
  کلیک کنید 1398 4 28 رشتخوار- روستاي کريم آباد جنب قلعه تاريخي کريم آباد 09159157820 05156493256 علي اصغر منصوري چهار برجي 64 رشتخوار
  1397 5 55 رشتخوار حسين آباد خيابان معلم دو 09155318678 - حسن ميرسعيدي مرسد 65
  1398 6 19 شهرستان رشتخوار روستاي سنگان بالا خواف خيابان باهنر - باهنر8  09159670549 05156263251 علي کنعاني بي بي شهربانو 66
  1399 6 12 شهرستان رشتخوار - روستاي اکبرآباد 09158332614   فرزانه باغبان اول جيزد 67
  کلیک کنید 1398 7 56 شهرستان زبرخان- شهر درود- خيابان امام خميني- روبروي امام خميني 28- پلاک 852 9156597509 05143233062 علي اصغر رامشيني چنارستان 68 زبرخان
  1398 21 84 شهرستان زبرخان  روستاي دانه کاشفيه 09155014964 05143324202 حسن قندهاري دروازه خورشيد 69
  1399 10 41 شهرستان زبرخان - شهر خرو عليا 09150038159 05137058343 نگين گوهري اقامتگاه سنتي زاک خرو (بوتيک هتل) 70
  کلیک کنید 1395 10 70 سبزوار- روستاي زعفرانيه- ضلع جنوبي کاروانسرا  9151713065 05144640189 علي عربخاني زعفرانيه 71 سبزوار
  1395 5 35 سبزوار- روستاي طبس- کوي سلمانها 9152499634 45073403 ابوالفضل طبسي ننه کلو بابا کلو 72
  1400     شهرستان سبزوار - روستاي گودآسياب '09151730594   حسن عنايت پور نارگل 73
  کلیک کنید 1399 5 23 شهرستان فيروزه  روستاي تقي آباد سالار 09151221588 43524722 عباس يوسفي حيات فيروزه اي 74 فيروزه
    1399 6 56 قوچان - بخش باجگيران - روستاي دربادام 09151803015   ابوالفضل باقري باي پولاد 75 قوچان
  کلیک کنید 1397 7 44 کاشمر -روستاي قوژد بلوار امام خميني خيابان بهشت 09151336653   حسين نخعي رمضان بيگ 76 کاشمر
  1398 6 17 کاشمر روستاي فروتقه- خيابان امام حسن مجتبي - حدفاصل 1و2 09157106335 55262104 وجيهه فرهمند فروتقه تنسگل 77
  کلیک کنید 1397 4 50 شهرستان کلات-دهستان هزار مسجد-روستاي چهارراه 09364807357   مرجان توکلي پلگرد خانه پدري 78 کلات
  1397 6 32 کلات جنب مسجدجامع پلاک 16 09151163092   محمدمهدي رضايي ديار نادر 79
  1397 6 40 کلات - روستاي قره تيکان 09153131963 05134703515 محمدتقي کارگزاري قره تيکان 80
  1397 2 30 کلات بعد از روستاي جليل اباد 09159969638   نعمت الله وطن دوست کلبه عمو نعمت 81
  1397 9 72 کلات دهستان هزار مسجد - روستاي احمدآباد 09159157945   محمدعلي کردستاني هزارمسجد 82
  1398 6 22 کلات -خيابان امام خميني 6 کوچه مقدسي  پلاک 1  09358393319 34725267 محمدبهرامي کيا خورشيد خوارزم 83
  1398 5 20 شهرستان کلات - روستاي خشت جنب دهياري  091592372 05134722636 باقر فرخي خشت خشت نادري 84
  1398 10 54 کلات - دهستان هزار مسجد روستاي بابا رمضان 09379153904 05134707342 پرويز زيدانلو عمو پرويز 85
  1399 4 11 کلات - دهستان هزار مسجد- روستاي رباط 09155680683 05134707219 مهدي بهشتيان  رباط روستاي رباط 86
  1399 4 25 کلات- دهستان هزار مسجد- روستاي عزيز آباد 09159237280   حسن جهاني خاندان جهاني 87
  1399 4 14 شهرستان کلات نادري روستاي جليل آباد 09155057365 5144625 رجبعلي سپاهي ميوان 88
  1400     شهرستان کلات - دهستان هزار مسجد روستاي لائين     حيدرعلي نادرپور خاکستر ریوان 89
  1400 4 16 کلات جنب مسجد جامع 09155078407 34722487 محمدرضا صباغ صباغ 90
  کلیک کنید 1396 8 50 کوهسرخ- شهرريوش ارگ جنوبي پلاک 4 09150769289 5155825140 آزاده زارعي باغدشت 91 کوهسرخ
  1397 6 36 شهرستان کوهسرخ -روستاي ايور کوچه مزار سرتيغ محله 09157073227   مهديه عبدالله پور بادام 92
  1397 8 38 کوهسرخ- روستاي طرق- ميدان عاشورا- کوچه درب قلعه انتهاي کوچه سمت راست 09154204941   حميده محموديان چشمه نقره 93
  1398 8 33 شهرستان کوهسرخ -روستاي کريز-جاده آبشار بافت قديمي 09153126212 55913565 عطيه رضا زاده ابرند آبادي بي بي لعبا 94
  1398 6 30 کوهسرخ- روستاي نامق 09122599297 55893422 اميد اميني مقدم اولنگ 95
  1398 10 35 شهرستان کوهسرخ  - روستاي طرق سرتيغ 09395460711 05155222818 اميد سرباز طرقي بررود 96
  1399 4 12 شهرستان کاشمر،بخش کوهسرخ خيابان ارگ6 پلاک 25 09159163287 05155823834 فاطمه ايراني ريواچ 97
  کلیک کنید 1398 4 20 گلبهار -گلمکان - بين چشمه سبز 4و2 پلاک 80 09055030891   مهلا مهرباني نژاد چشمه سبز 98 گلبهار
  1399 6 21  گلبهار- شهر گلمکان- خيابان جمهوري اسلامي بين 13 و15 - پلاک 250 09151098014 05138355147 زهره رکني شبهاي گلمکان 99
  1399 5 22 شهرستان چناران - جاده بقمچ - روستاي حاجي آباد بخش گلبهار 09306127369   مبارکه احدي ترشيزي ايرانا 100
  کلیک کنید 1395 5 70 گناباد - روستاي رياب - کوچه شهيد دوستدار 09337703222 05157463488 حسن عليپور ريابي قواميه 101 گناباد
  1396 8 40 گناباد- روستاي رياب - کوچه اسياب  9151778052 57463498 حسين نجفي ريابي خالوعيسي 102
  1395 6 30 گناباد خيابان بهار پلاک 17 09127220984 05157220102 پروين سالاري بهابادي گلستان اديب 103
  1396 7 35 شهرستان گناباد روستاي رياب کوچه شهيد بهفر 09155339274 05157463253 مرتضي پور قيصر خواجه ابومنصور 104
  1396 8 32 گناباد-روستاي رياب روبروي حسينيه 9151778004 05157463275 علي بيدل ريو 105
  1397 5 34 گناباد- روستاي قوژد- خيابان شهيد زمانيان - کوچه زمانيان 4 9150630481   فاطمه برقي قوژد عارف و ماهرخ 106
  1397 6 30 روستاي قوژد-  خيابان زمانيان- کوچه مسجد نخل 9155330353   معصومه زارع حسيني غور 107
  1398 3 12 گناباد - روستاي سنو- خيابان امام خميني 9369456274 57443341 زينب مهاجراني بابا حسن 108
  1396 15 68 گناباد روستاي بهاباد انتهاي خيابان محمد رسول ا... 09127357715 05157274180 مهدي قدبي بهابادي قصبه 109
  1398 7 44 شهرستان گناباد - شهر بيدخت ميدان شهيد نقره ابتداي خيابان جمهوري 09158976345 05157332497 مريم ده مرده گل بي بي 110
  1398 4 12 شهرستان گناباد -بخش کاخک روستاي درب صوفيه 09355615530 05157353513 حسين عجم بابا کريم 111
  1399 7 21  گناباد - شهرنوقاب بلوار وحدت - وحدت 10 9359536801 05157236363 الهام حسن نژاد عمارت ايوان 112
  1400 6 19 شهرستان گناباد - روستاي خيبري 09155476010   سعيد احمدي حاج قوام 113
  کلیک کنید 1395 9 45  مشهد - بخش احمدآباد - دهستان پيوه ژن - روستاي درخت سپيدار 9151068359 - معصومه مداح جاده ابريشم 114 مشهد
  1397 6 36 مشهد- روستاي درخت سپيدار  09151068359   علي اکبر کمالي هفت سنگ (عشايري) 115
  1399 8 35 مشهد- کيلومتر 70 جاده نيشابور- روستاي قاسم آباد بزرگ 09154122287 05133633403 نظر علي اکبري بابا علي 116
  1399 9 26 مشهد - نرسيده به سد کارده - روستاي اندرخ 09155116992 05132603624 هادي طوسي ملک نادر 117
  کلیک کنید 1395 6 29 نيشابور- کيلومتر 5 جاده بوژان روستاي حميداباد 9122011566 42413283 حسين آقايي دنياي قديم 118 نيشابور
  1397 4 60 نيشابور-جاده بهشت فضل به سمت دهکده چوبي 9216067473   رضا فضلي قديم نديما 119
  1397 5 21 نيشابور روستاي فيلخانه شقايق 1 9155802064   حميد وطنيان شاغلام 120
  1397 6 32 نيشابور- آرامگاه خيام - ميدان پروفسور صادقي به سمت جاده تربت حيدريه 09152332689   الهه قندهاري جوري 121
  1398 6 110 نيشابور - خيابان فردوسي شمالي 4/3 9151544495 42246645 طاهره رافت حاج کاظم 122
  1398 8 80 نيشابور- بوژان- بين تحت منظر 12و14حاشيه جاده 9153510479   حسين شادمهري شادمهر 123
  1398 6 19 نيشابور- روستاي حصار بوژان جنب مسجد حصار 09153525741 0512353418 سعيد خطيبي دره پرستوها 124
  1398 6 60 نيشابور - روستاي بوژان -بوژان 4 09155511910   محمدجواد خواجويي بام بوژان 125
  1398 4 25 نيشابور- بلوار پژوهش (جاده صومعه) روستاي شيخ ابوالحسن 09153522932 42226736 علي مختاريه بينالود 126
  1398 5 24 شهرستان نيشابور- جاده فيلخانه روستاي طرب آباد 09154042278   فاطمه جعفري آلپ ارسلان 127لینک های مستقیم
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق