اطلاعیه شماره 18 آزمون جامع مرداد 96 -  پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت 16:52
اطلاعیه شماره 17 آزمون جامع مرداد 96 -  سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 9:45
اطلاعیه شماره 15 آزمون جامع مرداد 96 -  دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 16:32
اطلاعیه شماره 14 آزمون جامع مرداد 96 -  چهار شنبه 11 مرداد 1396 ساعت 7:35
اطلاعیه شماره دوازده آزمون جامع مرداد 96 -  دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 9:9
اطلاعیه شماره یازده آزمون جامع مرداد 96 -  دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 9:8
اطلاعیه شماره ده آزمون جامع مرداد 96 -  دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 9:7
اطلاعیه شماره نه آزمون جامع مرداد 96 -  دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 9:6
  •  
     

    آدرس : بلوار شهید صادقی - اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

    تلفن : 05137268505     


خدمات الکترونیک
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق